sangue12

Fábula vampírica na que fíos de feminismo, tecnoloxía e literatura tecen a historia do delongado transo adolescente da protagonista, unha rapaza que asume os propios devezos e constrúe unha identidade vista como aberrante polos demais.

Os séculos XIX e XXI, coa primeira revolución industrial e o ciber-arestora, únense neste texto de feitura ‘bizarra’, dacabalo entre Galicia e Inglaterra, onde se mestura o real e o fantástico, onde o soño da razón produce monstros.

Críticas e reseñas de “Sangue 12”

Presentacións de “Sangue 12”